Thu phí, thu giá, thu tiền: Chỉ cần thu đúng!

Thu phí, thu giá, thu tiền: Chỉ cần thu đúng!

Thu phí, thu giá rồi... thu phí, bản chất là thu tiền. Sao cứ loay hoay với cái tên, trong khi điều người...