Báo Trung Quốc viết về hàng 'đội lốt' Việt Nam để xuất sang Mỹ

Báo Trung Quốc viết về hàng 'đội lốt' Việt Nam để xuất sang Mỹ

Báo Trung Quốc cho biết chiến tranh thương mại đang ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong đó có tác động đến tăng...