Hà Nội: Truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ công an phường Thanh Xuân Nam nhận hối lộ

Hà Nội: Truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ công an phường Thanh Xuân Nam nhận hối lộ

3 cựu cán bộ Công an Hà Nội ép kẻ nghiện 'cắm' xe để có tiền hối lộ

3 cựu cán bộ Công an Hà Nội ép kẻ nghiện 'cắm' xe để có tiền hối lộ

3 công an vướng lao lý vì nhận hối lối lộ của... 'con nghiện'

3 công an vướng lao lý vì nhận hối lối lộ của... 'con nghiện'

Hà Nội: Truy tố 3 cựu cán bộ công an tội nhận hối lộ

Hà Nội: Truy tố 3 cựu cán bộ công an tội nhận hối lộ

Hà Nội: 3 cán bộ công an phường nhận tiền để thả người tàng trữ ma túy

Hà Nội: 3 cán bộ công an phường nhận tiền để thả người tàng trữ ma túy

Hà Nội: Truy tố 3 công an phường nhận tiền để thả 2 'con nghiện'

Hà Nội: Truy tố 3 công an phường nhận tiền để thả 2 'con nghiện'