Rời phiên tòa giải quyết ly hôn, chồng chạy theo vợ chặn đầu xe kẹp cổ cướp túi xách

Rời phiên tòa giải quyết ly hôn, chồng chạy theo vợ chặn đầu xe kẹp cổ cướp túi xách

Chồng vướng lao lý vì cướp túi xách của vợ

Chồng vướng lao lý vì cướp túi xách của vợ

Chồng cướp túi xách của vợ trong ngày ra tòa giải quyết ly hôn

Chồng cướp túi xách của vợ trong ngày ra tòa giải quyết ly hôn

Điều tra vụ chồng 'cướp' túi xách bên trong có nhiều tài sản của vợ

Điều tra vụ chồng 'cướp' túi xách bên trong có nhiều tài sản của vợ

Chồng cướp tài sản vợ khi vừa ly hôn

Chồng cướp tài sản vợ khi vừa ly hôn

Cướp giật túi xách của vợ sau khi giải quyết ly hôn ở tòa

Cướp giật túi xách của vợ sau khi giải quyết ly hôn ở tòa

Nghi án chồng cướp túi xách vợ ngay trong ngày ra tòa ly hôn

Nghi án chồng cướp túi xách vợ ngay trong ngày ra tòa ly hôn

Chồng cướp túi xách của vợ trong ngày ra tòa ly hôn

Chồng cướp túi xách của vợ trong ngày ra tòa ly hôn