45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay

45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay

Tuần lễ sách hay lần thứ 14, diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 7/11 tại TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc 45 tác...
45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay TP Hồ Chí Minh

45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay TP Hồ Chí Minh

Để hiểu thêm về thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Để hiểu thêm về thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX'

Ra mắt cuốn sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX'

Ra mắt sách về Cách mạng tháng Tám 1945

Ra mắt sách về Cách mạng tháng Tám 1945

GS Trịnh Nhu và cộng sự ra sách mới về Cách mạng tháng Tám

GS Trịnh Nhu và cộng sự ra sách mới về Cách mạng tháng Tám

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới

Cần cẩn trọng, kỹ lưỡng khi biên soạn cuốn Lịch sử VKSND

Cần cẩn trọng, kỹ lưỡng khi biên soạn cuốn Lịch sử VKSND