Gia đình ông Trần Ngọc Hà sở hữu bao nhiêu cổ phần tại VEAM?

Gia đình ông Trần Ngọc Hà sở hữu bao nhiêu cổ phần tại VEAM?

Ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam-mã VEA)...