Sau 10 năm mỏi mòn chờ đợi, mẹ liệt sĩ đã được sửa nhà

Sau 10 năm mỏi mòn chờ đợi, mẹ liệt sĩ đã được sửa nhà

Rầm rộ bóc lớp đất mặt bán như 'công trường' khai thác

Rầm rộ bóc lớp đất mặt bán như 'công trường' khai thác

Dân 'xẻ thịt' đất thịt đem đi bán

Dân 'xẻ thịt' đất thịt đem đi bán

Ngang nhiên đào, bán đất mặt tại Cà Mau

Ngang nhiên đào, bán đất mặt tại Cà Mau

Cà Mau: Xã phạt, dân vẫn lén lút khai thác đất bán thu lợi

Cà Mau: Xã phạt, dân vẫn lén lút khai thác đất bán thu lợi

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau

Báo động tình trạng tôm, cá chết ở vùng sông nước Cà Mau