Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Đoàn đại biểu Trường Công vụ Singapore

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Đoàn đại biểu Trường Công vụ Singapore

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao Đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao Đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao Vụ trưởng Vụ Phát triển Việt Nam, Bộ Ngoại giao Canada

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao Vụ trưởng Vụ Phát triển Việt Nam, Bộ Ngoại giao Canada

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào

Bộ Nội vụ khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế

Bộ Nội vụ khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được 'Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025'

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được 'Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025'