'Con cái làm khổ cha mẹ đến bao giờ?'

'Con cái làm khổ cha mẹ đến bao giờ?'

Bất đồng quan điểm khi... nhậu, cháu chém chú 10 nhát dao

Bất đồng quan điểm khi... nhậu, cháu chém chú 10 nhát dao

Tránh 'chồng uống cạn, vợ gặp nạn' vì tiệc tùng cuối năm

Tránh 'chồng uống cạn, vợ gặp nạn' vì tiệc tùng cuối năm

Chồng khóc nghẹn vì gây tai nạn cho vợ

Chồng khóc nghẹn vì gây tai nạn cho vợ

Tết nhất nhậu nhẹt quên cả vợ

Tết nhất nhậu nhẹt quên cả vợ

Tấm thép rơi cắt gần đứt mũi và cẳng chân một thợ hồ

Tấm thép rơi cắt gần đứt mũi và cẳng chân một thợ hồ

Tai bay vạ gió do 'đụng' chó chạy rông

Tai bay vạ gió do 'đụng' chó chạy rông

Tai họa khiến bệnh nhân đập đầu, gãy chân

Tai họa khiến bệnh nhân đập đầu, gãy chân