Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen bức xúc vì lễ tốt nghiệp tổ chức ở trường

Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen bức xúc vì lễ tốt nghiệp tổ chức ở trường

Sinh viên phản ứng trước thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp tại trường

Sinh viên phản ứng trước thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp tại trường

Hiệu trưởng trường tư là ai?: Dễ 'mất ghế' mà không cần lý do!

Hiệu trưởng trường tư là ai?: Dễ 'mất ghế' mà không cần lý do!

Hiệu trưởng trường tư là ai?

Hiệu trưởng trường tư là ai?

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen bất ngờ từ chức

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen bất ngờ từ chức

Ông Trần Đan Thư từ chức hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Ông Trần Đan Thư từ chức hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Biến động chức vụ liên tiếp ở Đại học Hoa Sen: Hiệu trưởng mới từ nhiệm chỉ sau 4 tháng

Biến động chức vụ liên tiếp ở Đại học Hoa Sen: Hiệu trưởng mới từ nhiệm chỉ sau 4 tháng

Trường ĐH Hoa Sen sẽ có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen sẽ có hiệu trưởng mới

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen từ chức

PGS Trần Đan Thư từ nhiệm chức hiệu trưởng, chia tay ĐH Hoa Sen

PGS Trần Đan Thư từ nhiệm chức hiệu trưởng, chia tay ĐH Hoa Sen

PGS.TS Trần Đan Thư từ chức Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

PGS.TS Trần Đan Thư từ chức Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen từ chức

PGS Trần Đan Thư từ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

PGS Trần Đan Thư từ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen từ chức

Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen từ chức

Phó Giáo sư Trần Đan Thư từ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

Phó Giáo sư Trần Đan Thư từ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nhận giải thưởng của Viện Toán cao cấp

Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nhận giải thưởng của Viện Toán cao cấp

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhận giải thưởng Toán học

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhận giải thưởng Toán học

Trao thưởng gần 200 công trình nghiên cứu toán học

Trao thưởng gần 200 công trình nghiên cứu toán học

Những 'thương vụ bạc tỷ' chuyển nhượng trường đại học

Những 'thương vụ bạc tỷ' chuyển nhượng trường đại học

Những 'thương vụ bạc tỉ' chuyển nhượng trường đại học

Những 'thương vụ bạc tỉ' chuyển nhượng trường đại học

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang đàm phán mua cổ phần của ĐH Hoa Sen

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang đàm phán mua cổ phần của ĐH Hoa Sen

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại Đại học Hoa Sen?

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại Đại học Hoa Sen?

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại ĐH Hoa Sen?

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại ĐH Hoa Sen?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?

Trường ĐH Hoa Sen sẽ có chủ mới?

Trường ĐH Hoa Sen sẽ có chủ mới?

Trên 80% sinh viên Trường Đại học Hoa Sen tốt nghiệp có việc làm

Trên 80% sinh viên Trường Đại học Hoa Sen tốt nghiệp có việc làm

Trường Đại học Hoa Sen khai giảng năm học 2018-2019

Trường Đại học Hoa Sen khai giảng năm học 2018-2019

Hơn 2.700 tân sinh viên ĐH Hoa Sen chính thức bước vào năm học mới

Hơn 2.700 tân sinh viên ĐH Hoa Sen chính thức bước vào năm học mới

Hiệu phó ĐH Hoa Sen nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều

Hiệu phó ĐH Hoa Sen nhắn nhủ tân sinh viên 3 điều

Trao gần 9,1 tỉ đồng học bổng cho sinh viên

Trao gần 9,1 tỉ đồng học bổng cho sinh viên

Trao gần 9,1 tỉ đồng học bổng cho sinh viên

Trao gần 9,1 tỉ đồng học bổng cho sinh viên

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới