Đoàn thẩm tra, thẩm định nông thôn mới tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020

Đoàn thẩm tra, thẩm định nông thôn mới tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020

Tiêu chí 'Vườn hộ' trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Thay đổi tư duy, khơi dậy tiềm năng quỹ đất

Tiêu chí 'Vườn hộ' trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Thay đổi tư duy, khơi dậy tiềm năng quỹ đất

Bài 2: Những cách làm sáng tạo

Bài 2: Những cách làm sáng tạo

Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm việc thực hiện phân bổ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm việc thực hiện phân bổ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

Toàn diện nhưng phải có điểm nhấn

Toàn diện nhưng phải có điểm nhấn

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

OCOP - Tiền đề vững chắc xây dựng nông thôn mới bền vững