Một trò bẩn ở nơi cần sạch nhất!

Một trò bẩn ở nơi cần sạch nhất!

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non

Thanh Hóa: Hiệu trưởng cắt hơn 1.700 suất ăn của học sinh và gợi ý tiền 'chạy' việc

Thanh Hóa: Hiệu trưởng cắt hơn 1.700 suất ăn của học sinh và gợi ý tiền 'chạy' việc

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo 'cắt xén' 1.746 suất ăn của trẻ mầm non để lấy tiền tổ chức tiệc buffet

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo 'cắt xén' 1.746 suất ăn của trẻ mầm non để lấy tiền tổ chức tiệc buffet

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo 'cắt xén' hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo 'cắt xén' hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Hiệu trưởng chỉ đạo cắt xén hơn 1.700 suất ăn của học sinh

Hiệu trưởng chỉ đạo cắt xén hơn 1.700 suất ăn của học sinh