Xung quanh việc giao khu đất 'vàng' cho doanh nghiệp mở trường học ở Tam Kỳ (Quảng Nam): Cần giải pháp hài hòa theo đúng quy định

Xung quanh việc giao khu đất 'vàng' cho doanh nghiệp mở trường học ở Tam Kỳ (Quảng Nam): Cần giải pháp hài hòa theo đúng quy định

Quảng Nam: Giao khống khu 'đất vàng' hàng trăm tỷ đồng

Quảng Nam: Giao khống khu 'đất vàng' hàng trăm tỷ đồng

Công ty ABC thuê đất vàng 150 tỷ ở Quảng Nam như thế nào?

Công ty ABC thuê đất vàng 150 tỷ ở Quảng Nam như thế nào?

'Đất vàng' xây trường tư thục: Hợp đồng trả tiền một lần

'Đất vàng' xây trường tư thục: Hợp đồng trả tiền một lần

Trường tư thục quốc tế được ưu ái: Có trục lợi không?

Trường tư thục quốc tế được ưu ái: Có trục lợi không?

'Đất vàng' 150 tỷ giao doanh nghiệp: Tạm dừng miễn, giảm

'Đất vàng' 150 tỷ giao doanh nghiệp: Tạm dừng miễn, giảm

Quảng Nam: Công ty ABC được giao khu 'đất vàng' giá trị hơn 150 tỷ

Doanh nghiệp được đề nghị miễn-giảm tiền thuê 'đất vàng' 150 tỷ