Nguy cơ vệ tinh Nga va chạm mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc

Nguy cơ vệ tinh Nga va chạm mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc

Thân tên lửa Trung Quốc và vệ tinh quân sự Nga đã ngừng hoạt động nhiều khả năng sẽ chỉ cách nhau 12 m vào...
Trung Quốc phóng vệ tinh mới để giám sát môi trường đại dương

Trung Quốc phóng vệ tinh mới để giám sát môi trường đại dương

Thót tim chứng kiến mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học

Thót tim chứng kiến mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học

Tên lửa Trường Chinh 4B có mảnh vỡ vừa rơi gần khu dân cư ở Trung Quốc sở hữu công nghệ hiện đại ra sao?

Tên lửa Trường Chinh 4B có mảnh vỡ vừa rơi gần khu dân cư ở Trung Quốc sở hữu công nghệ hiện đại ra sao?

Bộ phận tên lửa Trung Quốc gặp nạn, suýt rơi trúng trường học

Bộ phận tên lửa Trung Quốc gặp nạn, suýt rơi trúng trường học

Clip: Mảnh vỡ tên lửa vệ tinh của Trung Quốc suýt rơi trúng trường học

Clip: Mảnh vỡ tên lửa vệ tinh của Trung Quốc suýt rơi trúng trường học

Trung Quốc: Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Trung Quốc: Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Trung Quốc phóng vệ tinh vẽ bản đồ độ phân giải cao mới lên vũ trụ

Trung Quốc phóng vệ tinh vẽ bản đồ độ phân giải cao mới lên vũ trụ

Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện sứ mệnh thứ 341

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Cao Phân 10

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Cao Phân 10

Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát tài nguyên và môi trường

Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát tài nguyên và môi trường

Trung Quốc phóng thành công 3 vệ tinh mới

Trung Quốc phóng thành công 3 vệ tinh mới