Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở TPHCM, Nghệ An, Bình Dương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở TPHCM, Nghệ An, Bình Dương

TPHCM, Nghệ An và Bình Dương vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và chuẩn y nhân sự mới tại địa...
Nhân sự mới TPHCM, Nghệ An

Nhân sự mới TPHCM, Nghệ An

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM, An Giang, Nghệ An

Trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay từ góc độ giáo dục đại học

Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay từ góc độ giáo dục đại học

Công bằng xã hội trong giáo dục theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin

Công bằng xã hội trong giáo dục theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bồi dưỡng nâng cấp năng lực cho 70 bí thư, phó bí thư Đảng ủy cấp xã

Cô dân quân 'làng đỏ' anh hùng

Gặp lại cô dân quân làng Đỏ anh hùng