Những 'tội đồ' tàn phá nền kinh tế - Kỳ IV: 'Hố đen' nợ, lỗ SBIC

Những 'tội đồ' tàn phá nền kinh tế - Kỳ IV: 'Hố đen' nợ, lỗ SBIC

Việc nhiều khối tài sản trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư kém hiệu quả của Tập đoàn Công nghiệp tàu...