Tìm giải pháp lan tỏa thương hiệu nông sản Lâm Đồng

Tìm giải pháp lan tỏa thương hiệu nông sản Lâm Đồng

Là địa phương có lợi thế so sánh về khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao,...