135 trường học của Nghệ An chuyển ngày khai giảng do mưa ngập

135 trường học của Nghệ An chuyển ngày khai giảng do mưa ngập

Ngoài chuyển ngày khai giảng, một số trường cũng đã lên kế hoạch chuyển địa điểm khai giảng sang hội trường...
Nhiều phường, xã ở thành phố Vinh chưa đủ trường học

Nhiều phường, xã ở thành phố Vinh chưa đủ trường học

Nghệ An cho phép các trường thi đầu vào khi tuyển sinh lớp 6

Nghệ An cho phép các trường thi đầu vào khi tuyển sinh lớp 6

Cái khó của những ngôi trường thiếu phòng học ở Nghệ An

Cái khó của những ngôi trường thiếu phòng học ở Nghệ An

Phụ huynh TP Vinh chạy đua với thời gian vì trường đổi thời khóa biểu

Phụ huynh TP Vinh chạy đua với thời gian vì trường đổi thời khóa biểu

Gặp cô giáo đạt 'thủ khoa' Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Nghệ An

Gặp cô giáo đạt 'thủ khoa' Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Nghệ An

Công bố 10 giáo viên xuất sắc nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc tiểu học