Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa chúc mừng năm mới

Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa chúc mừng năm mới

Bi, hài khi chuẩn hóa giáo viên

Bi, hài khi chuẩn hóa giáo viên

Khai giảng năm học 2019-2020: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhớ giữ lời hứa!

Khai giảng năm học 2019-2020: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhớ giữ lời hứa!

Chỉ cần Bộ trưởng nói một tiếng, khai giảng hết diễn ngay

Chỉ cần Bộ trưởng nói một tiếng, khai giảng hết diễn ngay

Bộ Giáo dục - Đào tạo hứa khắc phục chuyện tựu trường rồi mới khai giảng

Bộ Giáo dục - Đào tạo hứa khắc phục chuyện tựu trường rồi mới khai giảng

Thầy trò vùng lũ Quan Sơn hối hả cho ngày khai giảng

Thầy trò vùng lũ Quan Sơn hối hả cho ngày khai giảng

Tính toán hợp nhất tựu trường và khai giảng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Bạn cùng phòng tự lấy đồ mặc, nhắn tin với người yêu của bạn để nói xấu, chia rẽ tình cảm