VNPT kết nối roaming với 150 quốc gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC

VNPT kết nối roaming với 150 quốc gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC

VNPT Net: sẵn sàng hạ tầng thông tin liên lạc trước giờ khai mạc Tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng

VNPT Net: sẵn sàng hạ tầng thông tin liên lạc trước giờ khai mạc Tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Khai trương Trung tâm báo chí APEC tầm cỡ quốc tế

Khai trương Trung tâm báo chí APEC tầm cỡ quốc tế

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Làm tình nguyện viên APEC