Ra mắt Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 và cuốn sách lịch sử Thể dục Thể thao Việt Nam

Ra mắt Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 và cuốn sách lịch sử Thể dục Thể thao Việt Nam

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Trung tâm báo chí đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2018 phục vụ khoảng 100 phóng viên

Trung tâm báo chí đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2018 phục vụ khoảng 100 phóng viên

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Khai trương Trung tâm báo chí

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Khai trương Trung tâm báo chí

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương trang thông tin điện tử và công bố biểu trưng Hội nghị APPF - 26

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương trang thông tin điện tử và công bố biểu trưng Hội nghị APPF - 26