Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng yêu cầu cần tuyên truyền đa dạng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND...
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Các Tiểu ban cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Các Tiểu ban cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31

'Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11'

'Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11'

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ở mức cao nhất về AIPA

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ở mức cao nhất về AIPA

Công bố Trang thông tin điện tử Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện của năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện của năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA AIPA 2020

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và Bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và Bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA NĂM CHỦ TỊCH AIPA 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA NĂM CHỦ TỊCH AIPA 2020

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA AIPA 2020

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ BỘ NHẬN DIỆN CỦA AIPA 2020

Khởi động trang thông tin điện tử Năm Chủ tịch AIPA 2020

Khởi động trang thông tin điện tử Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Chính thức công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Chính thức công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Công bố Trang thông tin điện tử, Bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020

Lễ công bố trang thông tin điện tử, bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020

Lễ công bố trang thông tin điện tử, bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố trang thông tin điện tử, bộ nhận diện AIPA 2020

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố trang thông tin điện tử, bộ nhận diện AIPA 2020

Ra mắt trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020

Ra mắt trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020