KHÔNG ĐỂ XẢY RA SƠ XUẤT NHỎ NHẤT CHO CUỘC BẦU CỬ

KHÔNG ĐỂ XẢY RA SƠ XUẤT NHỎ NHẤT CHO CUỘC BẦU CỬ

Chiều 04/02, tại Trụ sở Bộ Công an, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu...

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, bảo vệ Đại hội

Tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Không để bị động trong bảo đảm an ninh cho Đại hội XIII

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Không để bị động trong bảo đảm an ninh cho Đại hội XIII

Chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng

Chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng

An ninh được thắt chặt quanh khu vực diễn ra Đại hội Đảng XIII

An ninh được thắt chặt quanh khu vực diễn ra Đại hội Đảng XIII

Hạn chế để giao thông ùn tắc khi diễn ra Đại hội Đảng XIII

Hạn chế để giao thông ùn tắc khi diễn ra Đại hội Đảng XIII

Giao thông thuận lợi trong ngày đầu tiên đón đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Giao thông thuận lợi trong ngày đầu tiên đón đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công tác an ninh tại Đại hội Đảng: Không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

Công tác an ninh tại Đại hội Đảng: Không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, không để sai sót dù nhỏ nhất

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, không để sai sót dù nhỏ nhất

Đại hội XIII: 'Không để bị động, bất ngờ, sai sót dù nhỏ nhất'

Đại hội XIII: 'Không để bị động, bất ngờ, sai sót dù nhỏ nhất'

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh Đại hội XIII

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh Đại hội XIII

'Công an Hà Nội quyết tâm cao độ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII'

'Công an Hà Nội quyết tâm cao độ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII'

Quyết tâm đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Quyết tâm đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn tâm, toàn lực bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn tâm, toàn lực bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội: Ra quân bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội: Ra quân bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII

Hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập xử lý các tình huống bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập xử lý các tình huống bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ra quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ra quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng

Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng

Công an thiết lập trạng thái 'sẵn sàng mới' bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Công an thiết lập trạng thái 'sẵn sàng mới' bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

Đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí bảo vệ Đảng

Đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí bảo vệ Đảng

Xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các phiên họp trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm ATTT

Các phiên họp trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm ATTT

Gỡ dần thế khó của ban tổ chức SEA Games 31

Gỡ dần thế khó của ban tổ chức SEA Games 31

Triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự SEA Game 31 và Para Games 11

Bộ Công an: Chuẩn bị phương án an ninh cho SEA Games 31 và Para Games 11

Bộ Công an: Chuẩn bị phương án an ninh cho SEA Games 31 và Para Games 11

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

ASEAN gắn kết và thích ứng, vững vàng trước khó khăn

ASEAN gắn kết và thích ứng, vững vàng trước khó khăn

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37