Tài liệu vật lý cuối cùng của Stephen Hawking đã được công bố

Tài liệu vật lý cuối cùng của Stephen Hawking đã được công bố

Tài liệu cuối cùng của Stephen Hawking nói về vũ trụ song song

Tài liệu cuối cùng của Stephen Hawking nói về vũ trụ song song

Stephen Hawking tiên đoán sự kết thúc của Trái đất 2 tuần trước khi chết

Stephen Hawking tiên đoán sự kết thúc của Trái đất 2 tuần trước khi chết

Công trình cuối cùng của giáo sư Stephen Hawking mở ra cánh cổng đến với những vũ trụ khác

Công trình cuối cùng của giáo sư Stephen Hawking mở ra cánh cổng đến với những vũ trụ khác

Thiên tài vật lý Hawking bày cách tìm ra các vũ trụ khác

Thiên tài vật lý Hawking bày cách tìm ra các vũ trụ khác

Những ngày cuối đời, GS Hawking hé lộ vũ trụ song song

Những ngày cuối đời, GS Hawking hé lộ vũ trụ song song

Nghiên cứu cuối cùng Stephen Hawking mở 'cánh cửa' đưa con người vào vũ trụ

Nghiên cứu cuối cùng Stephen Hawking mở 'cánh cửa' đưa con người vào vũ trụ