Cà Mau kỷ luật cán bộ ở huyện Thới Bình

Cà Mau kỷ luật cán bộ ở huyện Thới Bình

Cà Mau: Hai cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị bị khiển trách

Cà Mau: Hai cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị bị khiển trách

Cà Mau: Sẽ xem xét kiểm điểm 3 cán bộ, nguyên cán bộ chi sai hơn 244 triệu đồng

Cà Mau: Sẽ xem xét kiểm điểm 3 cán bộ, nguyên cán bộ chi sai hơn 244 triệu đồng

Xem xét kiểm điểm 3 cán bộ chi sai tiền ngân sách

Xem xét kiểm điểm 3 cán bộ chi sai tiền ngân sách

Cà Mau: Chi sai 240 triệu đồng, 3 cán bộ, nguyên cán bộ bị kiểm điểm

Cà Mau: Chi sai 240 triệu đồng, 3 cán bộ, nguyên cán bộ bị kiểm điểm

Một trưởng phòng phải nộp lại gần 120 triệu đồng chi sai

Một trưởng phòng phải nộp lại gần 120 triệu đồng chi sai

Khởi tố thêm bị can trong vụ cán bộ xã tham nhũng ở Cà Mau