Hủy quyết định cắt hợp đồng cô giáo đang mang thai 3 tháng ở Cà Mau

Hủy quyết định cắt hợp đồng cô giáo đang mang thai 3 tháng ở Cà Mau

Hiệu trưởng Trường tiểu học Trí Phải Tây vừa ký Quyết định về việc hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng đối với...
Vụ cắt hợp đồng cô giáo mang thai ở Cà Mau: Hủy quyết định chấm dứt hợp đồng sai

Vụ cắt hợp đồng cô giáo mang thai ở Cà Mau: Hủy quyết định chấm dứt hợp đồng sai

Chấm dứt hợp đồng giáo viên đang mang thai là trái pháp luật

Chấm dứt hợp đồng giáo viên đang mang thai là trái pháp luật

Cà Mau kỷ luật khiển trách Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai ngân sách

Cà Mau kỷ luật khiển trách Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai ngân sách

Cà Mau: Khiển trách trưởng phòng văn hóa huyện 'vượt quyền' chủ tịch

Cà Mau: Khiển trách trưởng phòng văn hóa huyện 'vượt quyền' chủ tịch

Trưởng phòng ở Cà Mau 'vượt quyền': Huyện ủy tiếp tục xem xét xử lý

Trưởng phòng ở Cà Mau 'vượt quyền': Huyện ủy tiếp tục xem xét xử lý

Cà Mau: Hai cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị bị khiển trách

Cà Mau: Sẽ xem xét kiểm điểm 3 cán bộ, nguyên cán bộ chi sai hơn 244 triệu đồng

Xem xét kiểm điểm 3 cán bộ chi sai tiền ngân sách

Cà Mau: Chi sai 240 triệu đồng, 3 cán bộ, nguyên cán bộ bị kiểm điểm