Người phụ nữ bị nước mưa cuốn trôi giữa trung tâm thương mại

Một người phụ nữ đã bất ngờ bị nước mưa cuốn trôi khi đang đi mua sắm trong một trung tâm thương mại ở...