Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0

Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0

Ngôi chùa ở quê lúa Nghệ An ra mắt thư viện phục vụ người dân

Ngôi chùa ở quê lúa Nghệ An ra mắt thư viện phục vụ người dân

Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch tại Đồng Tháp

Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch tại Đồng Tháp

Ô-tô đột ngột đánh lái, đâm bốn người nhập viện

Ô-tô đột ngột đánh lái, đâm bốn người nhập viện

Vụ Thư viện khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Pháp lệnh Thư viện tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai

Vụ Thư viện khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Pháp lệnh Thư viện tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai

Điện Biên: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thư viện đã bộc lộ nhiều hạn chế

Điện Biên: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thư viện đã bộc lộ nhiều hạn chế

Hành lang pháp lý phát triển thư viện

Hành lang pháp lý phát triển thư viện

Tramexco – 15 năm xây dựng và phát triển

Tramexco – 15 năm xây dựng và phát triển

Hội thảo 'Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh'

Hội thảo 'Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh'

Cải thiện bạn đọc - 'cọc đi tìm trâu'!

Cải thiện bạn đọc - 'cọc đi tìm trâu'!

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Thư viện Hà Tĩnh phục vụ gần 27.000 lượt bạn đọc

Thư viện Hà Tĩnh phục vụ gần 27.000 lượt bạn đọc

Ninh Thuận: Hàng loạt đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL vi phạm pháp luật

Kể chuyện theo sách - phát triển văn hóa đọc

Kể chuyện theo sách - phát triển văn hóa đọc