Hội thảo 'Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh'

Hội thảo 'Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh'

Cải thiện bạn đọc - 'cọc đi tìm trâu'!

Cải thiện bạn đọc - 'cọc đi tìm trâu'!

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Thư viện Hà Tĩnh phục vụ gần 27.000 lượt bạn đọc

Thư viện Hà Tĩnh phục vụ gần 27.000 lượt bạn đọc

Ninh Thuận: Hàng loạt đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL vi phạm pháp luật

Kể chuyện theo sách - phát triển văn hóa đọc

Kể chuyện theo sách - phát triển văn hóa đọc

Thư viện tư nhân: 5.000 bản sách, 1.000 bạn đọc... có xa vời?

Thư viện tư nhân: 5.000 bản sách, 1.000 bạn đọc... có xa vời?

Bất ngờ lý do giám đốc kê khai thiếu trung thực

Bất ngờ lý do giám đốc kê khai thiếu trung thực

Vì sao Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị cách chức?

Vì sao Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị cách chức?

Kê khai thiếu trung thực, Giám đốc Thư viện Hải Dương bị cách chức

Kê khai thiếu trung thực, Giám đốc Thư viện Hải Dương bị cách chức

Phép cộng cơ học - Bài toán có cần thiết nên làm?

Phép cộng cơ học - Bài toán có cần thiết nên làm?

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đấu giá đất vàng 18 trụ sở cũ để làm các dự án bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đấu giá đất vàng 18 trụ sở cũ để làm các dự án bất động sản

Xin điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hạ Long vì 'không còn phù hợp'

Xin điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hạ Long vì 'không còn phù hợp'

Báo chí Lạng Sơn hiến tặng hàng trăm hiện vật quý cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Báo chí Lạng Sơn hiến tặng hàng trăm hiện vật quý cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tại Hà Tĩnh chưa mang tầm chiến lược

Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tại Hà Tĩnh chưa mang tầm chiến lược

Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc