Thanh niên than thở bạn gái '20 tuổi không biết nấu ăn' bị chỉ trích

Thanh niên than thở bạn gái '20 tuổi không biết nấu ăn' bị chỉ trích

'Kể khổ' về cô bạn gái không biết nấu ăn, tưởng được sự đồng tình, thanh niên nhận 'cơn mưa' chỉ trích từ...