Tôn Thất Nhật Tân đăng quang Trạng cờ đất Việt 2016-2017

Tôn Thất Nhật Tân đăng quang Trạng cờ đất Việt 2016-2017

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi măng Long Sơn 2016-2017

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi măng Long Sơn 2016-2017

Kiện tướng người Đà Nẵng đăng quang Trạng cờ đất Việt

Kiện tướng người Đà Nẵng đăng quang Trạng cờ đất Việt

Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đăng quang Trạng cờ Đất Việt

Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đăng quang Trạng cờ Đất Việt

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt

Tôn Thất Nhật Tân trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt

Kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam sẽ lộ diện ở Ninh Bình vào cuối tuần

Kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam sẽ lộ diện ở Ninh Bình vào cuối tuần

8 kỳ thủ hàng đầu tranh tài tại vòng chung kết Trạng cờ Đất Việt

8 kỳ thủ hàng đầu tranh tài tại vòng chung kết Trạng cờ Đất Việt