Mê đắm kiến trúc đặc sắc 7 di tích Chăm ở miền Trung

Mê đắm kiến trúc đặc sắc 7 di tích Chăm ở miền Trung

Đến miền Trung, du khách không thể bỏ qua những đền tháp Chăm cổ kính này.
7 di tích Chăm thu hút khách ở miền Trung

7 di tích Chăm thu hút khách ở miền Trung

Những điều thú vị về thành phố có cái tên dài nhất Việt Nam

Những điều thú vị về thành phố có cái tên dài nhất Việt Nam

Thành phố nào có tên dài nhất Việt Nam?

Thành phố nào có tên dài nhất Việt Nam?

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Tháp Pô Klong Garai – Nơi thờ vị vua Rồng của người Chăm

Tháp Pô Klong Garai – Nơi thờ vị vua Rồng của người Chăm

Phát huy giá trị di sản văn hóa thu hút khách du lịch ở Ninh Thuận: Khó chồng lên khó

Phát huy giá trị di sản văn hóa thu hút khách du lịch ở Ninh Thuận: Khó chồng lên khó

Xung quanh tổ chức tiệc tối trong Đêm hội tháp cổ ở Ninh Thuận: Cách xa khu vực tháp cổ hơn 1 km

Xung quanh tổ chức tiệc tối trong Đêm hội tháp cổ ở Ninh Thuận: Cách xa khu vực tháp cổ hơn 1 km

Đừng biến tháp Chăm thành 'mồi nhậu'

Đừng biến tháp Chăm thành 'mồi nhậu'

'Đặc sản' du lịch di sản ở Ninh Thuận

'Đặc sản' du lịch di sản ở Ninh Thuận

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch di sản

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch di sản

Lễ hội người Chăm

Lễ hội người Chăm

Katê - Lễ hội văn hóa dân gian đậm đà bản sắc của đồng bào Chăm

Katê - Lễ hội văn hóa dân gian đậm đà bản sắc của đồng bào Chăm

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê

Tưng bừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

Tưng bừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

Tổ chức Lễ hội Katê xứng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tổ chức Lễ hội Katê xứng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tổ chức Lễ hội Katê xứng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội tầm cấp tỉnh

Tổ chức Lễ hội Katê xứng tầm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội tầm cấp tỉnh

Về miền sa thảo, 'trái tim' của thiên đường du lịch Ninh Thuận

Về miền sa thảo, 'trái tim' của thiên đường du lịch Ninh Thuận