Để 'tự phê bình và phê bình' thật sự là vũ khí sắc bén

Để 'tự phê bình và phê bình' thật sự là vũ khí sắc bén

Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Đảng bộ TP Phúc Yên chú trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Đảng bộ TP Phúc Yên chú trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trên địa bàn Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trên địa bàn Vĩnh Phúc

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Thành ủy Phúc Yên

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Thành ủy Phúc Yên

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Thành ủy Phúc Yên

Vĩnh Phúc: Phúc Yên có tân Bí thư