Tết sum vầy tại Khu công nghiệp Hải Yên

Tết sum vầy tại Khu công nghiệp Hải Yên

Nhà máy sợi ở Quảng Ninh cháy suốt đêm

Nhà máy sợi ở Quảng Ninh cháy suốt đêm

Tan hoang xưởng bông sợi cháy liên tục gần 30 tiếng

Tan hoang xưởng bông sợi cháy liên tục gần 30 tiếng

Lửa vẫn cháy âm ỉ tại kho sợi Texhong Ngân Long suốt 30 giờ

Lửa vẫn cháy âm ỉ tại kho sợi Texhong Ngân Long suốt 30 giờ

Cháy KCN Hải Yên: Lửa đã tắt, một cảnh sát PCCC nhập viện

Cháy KCN Hải Yên: Lửa đã tắt, một cảnh sát PCCC nhập viện

Cháy lớn khu công nghiệp ở Móng Cái: Huy động 800 người chữa cháy

Cháy lớn khu công nghiệp ở Móng Cái: Huy động 800 người chữa cháy

Nhiều xe PCCC Trung Quốc sang dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

Nhiều xe PCCC Trung Quốc sang dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

9 tiếng đồng hồ vật lộn cứu hỏa ở nhà máy sản xuất sợi KCN Hải Yên

9 tiếng đồng hồ vật lộn cứu hỏa ở nhà máy sản xuất sợi KCN Hải Yên

Huy động PCCC từ Trung Quốc, KCN Hải Yên vẫn chưa dập được lửa

Huy động PCCC từ Trung Quốc, KCN Hải Yên vẫn chưa dập được lửa

Cháy kho công ty dệt sợi tại Móng Cái: Lực lượng PCCC Trung Quốc giúp dập lửa

Cháy kho công ty dệt sợi tại Móng Cái: Lực lượng PCCC Trung Quốc giúp dập lửa

Cháy suốt đêm tại kho hàng công ty sợi trong khu công nghiệp

Cháy suốt đêm tại kho hàng công ty sợi trong khu công nghiệp

Gần 100 người căng mình cứu nhà máy xơ sợi bốc cháy trong đêm

Gần 100 người căng mình cứu nhà máy xơ sợi bốc cháy trong đêm

Cháy khủng khiếp nhà kho Công ty Texhong Ngân long, Quảng Ninh

Cháy khủng khiếp nhà kho Công ty Texhong Ngân long, Quảng Ninh

Nhà máy sợi ở Quảng Ninh cháy suốt đêm

Nhà máy sợi ở Quảng Ninh cháy suốt đêm

Huy động nhiều xe PCCC từ Trung Quốc dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

Huy động nhiều xe PCCC từ Trung Quốc dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

Cháy dữ dội tại Công ty Texhong Ngân Long, Quảng Ninh

Cháy dữ dội tại Công ty Texhong Ngân Long, Quảng Ninh