Bất ngờ thông tin vụ hợp nhất thiên hà sớm nhất vũ trụ

Bất ngờ thông tin vụ hợp nhất thiên hà sớm nhất vũ trụ

Đây là vụ hợp nhất thiên hà sớm nhất trong vũ trụ được phát hiện. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mới từ Đài...