Giáo viên đưa 300 triệu đồng 'nhờ' nâng điểm cho 2 thí sinh bị khai trừ Đảng

Giáo viên đưa 300 triệu đồng 'nhờ' nâng điểm cho 2 thí sinh bị khai trừ Đảng

Gian lận thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên chuyển tiền nhờ nâng điểm

Gian lận thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên chuyển tiền nhờ nâng điểm

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên đưa 300 triệu đồng hối lộ

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên đưa 300 triệu đồng hối lộ

Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên có hành vi hối lộ

Hòa Bình: Khai trừ Đảng giáo viên có hành vi hối lộ

Hối lộ để sửa điểm thi: Một giáo viên ở Hòa Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng

Hối lộ để sửa điểm thi: Một giáo viên ở Hòa Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng

Khai trừ đảng giáo viên đưa 300 triệu đồng nhờ nâng điểm cho học sinh ở Hòa Bình

Khai trừ đảng giáo viên đưa 300 triệu đồng nhờ nâng điểm cho học sinh ở Hòa Bình

Khai trừ Đảng giáo viên đưa 300 triệu đồng 'nhờ' nâng điểm cho 2 thí sinh

Hòa Bình: Tiếp tục xử lý nhiều đảng viên vụ gian lận điểm thi

Giáo viên đưa 300 triệu nhờ nâng điểm cho học sinh bị khai trừ đảng

Hòa Bình khai trừ Đảng cán bộ, giáo viên vụ nâng điểm thi THPT

Hòa Bình: Tiếp tục khai trừ khỏi Đảng với cán bộ hối lộ để nâng điểm thi

Hòa Bình: Tiếp tục khai trừ Đảng đảng viên hối lộ nâng điểm thi