Nghệ An - Hà Tĩnh: Nhiều trường thông báo nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

Nghệ An - Hà Tĩnh: Nhiều trường thông báo nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

Học sinh nhiều trường mầm non, phổ thông ở Nghệ An nghỉ học do mưa lớn

Học sinh nhiều trường mầm non, phổ thông ở Nghệ An nghỉ học do mưa lớn

Nghệ An mưa lớn, hàng loạt trường thông báo cho học sinh nghỉ học

Trời mưa lớn, nhiều trường ở Nghệ An thông báo cho học sinh nghỉ học

Trời mưa lớn, nhiều trường ở Nghệ An thông báo cho học sinh nghỉ học

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Nghệ An mưa lớn, hàng loạt trường thông báo cho học sinh nghỉ học

Nghệ An mưa lớn, hàng loạt trường thông báo cho học sinh nghỉ học

Sáng nay, nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn

135 trường học của Nghệ An chuyển ngày khai giảng do mưa ngập