Cà Mau: Còn 3 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Cà Mau: Còn 3 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Vụ học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau: Vẫn còn 3 người chưa quay về

Vụ học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau: Vẫn còn 3 người chưa quay về

Cà Mau: Đưa 13/16 số học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện

Cà Mau: Đưa 13/16 số học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện

Vụ 16 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau: Vẫn còn 3 người chưa quay về

Vụ 16 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau: Vẫn còn 3 người chưa quay về

Cà Mau: Tiếp tục tìm và vận động học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện ma túy

Cà Mau: Tiếp tục tìm và vận động học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện ma túy

Cà Mau: Hàng chục học viên lại trốn trại cai nghiện ma túy

Cà Mau: Hàng chục học viên lại trốn trại cai nghiện ma túy

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau đồng loạt bỏ trốn

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau đồng loạt bỏ trốn

Hàng chục học viên cơ sở cai nghiện tại Cà Mau trốn trại

Hàng chục học viên cơ sở cai nghiện tại Cà Mau trốn trại

Cà Mau: Ráo riết truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại

Cà Mau: Ráo riết truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại

Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Hàng chục học viên cai nghiện ma túy tại Cà Mau trốn trại

Hàng chục học viên cai nghiện ma túy tại Cà Mau trốn trại

Cà Mau tiếp tục tìm và vận động học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện ma túy

Cà Mau tiếp tục tìm và vận động học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện ma túy

Lần thứ 2 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại

Lần thứ 2 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau lại trốn trại

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau lại trốn trại

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau lại bỏ trốn

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau lại bỏ trốn

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau trốn trại

Hàng chục học viên cai nghiện ở Cà Mau trốn trại

Hàng chục học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau trốn trại

Hàng chục học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau trốn trại

Cà Mau: Ráo riết truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn

Cà Mau: Ráo riết truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn

Vận động gia đình đưa học viên trốn trại cai nghiện Cà Mau quay về

Vận động gia đình đưa học viên trốn trại cai nghiện Cà Mau quay về

Truy tìm hàng chục học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Truy tìm hàng chục học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện ma túy trốn trại

Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện ma túy trốn trại

Lợi dụng sơ hở, 25 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Lợi dụng sơ hở, 25 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

25 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

25 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Cảnh sát truy tìm 25 học viên cai nghiện trốn trại ở Cà Mau

Cảnh sát truy tìm 25 học viên cai nghiện trốn trại ở Cà Mau

Đang truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại ở Cà Mau

Đang truy tìm các học viên cai nghiện trốn trại ở Cà Mau

25 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại

25 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại