PVFCCo liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động'

PVFCCo liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động'

PVFCCo ủng hộ các gia đình nạn nhân thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

PVFCCo ủng hộ các gia đình nạn nhân thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

Chia sẻ cùng gia đình chịu thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

Chia sẻ cùng gia đình chịu thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

Người lao động PVFCCo chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân chịu thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

Người lao động PVFCCo chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân chịu thiệt hại do thiên tai tại Lai Châu

Cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lai Châu

Cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lai Châu

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại PVFCCo

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại PVFCCo