Những cây mai cổ thụ bạc tỷ thách thức đại gia chơi hoa

Những cây mai cổ thụ bạc tỷ thách thức đại gia chơi hoa

Với tuổi đời lên đến cả thế kỷ, những cây mai cổ thụ xuất hiện tại những hội chợ hoa ngày cận tết không chỉ...