Cử tạ Việt Nam: Có tre, đã có măng

Cử tạ Việt Nam: Có tre, đã có măng

Cử tạ Việt tỏa sáng ở Olympic trẻ

Cử tạ Việt tỏa sáng ở Olympic trẻ

Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đoạt HCV Olympic trẻ 2018

Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đoạt HCV Olympic trẻ 2018

Ngô Sơn Đỉnh giành HCV cử tạ ở Olympic trẻ 2018

Ngô Sơn Đỉnh giành HCV cử tạ ở Olympic trẻ 2018

Ngô Sơn Đỉnh mang về chiếc HCV Olympic trẻ thế giới

Ngô Sơn Đỉnh mang về chiếc HCV Olympic trẻ thế giới

Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc giành HCV Olympic trẻ 2018

Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc giành HCV Olympic trẻ 2018

Cử tạ giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Olympic trẻ 2018

Cử tạ giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Olympic trẻ 2018

Việt Nam có HCV đầu tiên ở Olympic trẻ 2018

Việt Nam có HCV đầu tiên ở Olympic trẻ 2018

Việt Nam sẽ có HCV ở Olympic trẻ 2018?

Việt Nam sẽ có HCV ở Olympic trẻ 2018?

Lực sĩ Đỗ Tú Tùng lập hat-trick HCV châu Á, phá kỷ lục U17 thế giới

Lực sĩ Đỗ Tú Tùng lập hat-trick HCV châu Á, phá kỷ lục U17 thế giới