Ngọt giòn bánh tráng Túy Loan

Ngọt giòn bánh tráng Túy Loan

Nép mình bên dòng sông Túy Loan bình dị là làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà...