Nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam kêu oan bất thành

Nguyên Tổng Giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam kêu oan bất thành

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam lãnh 16 năm tù

Cựu sếp Công ty Tài chính cao su Việt Nam và thuộc cấp xộ khám

Cựu sếp Công ty Tài chính cao su Việt Nam và thuộc cấp xộ khám

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam lĩnh 16 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam lĩnh 16 năm tù

Bạc đầu, nguyên tổng giám đốc lãnh 16 năm tù, bồi thường 140 tỉ

Bạc đầu, nguyên tổng giám đốc lãnh 16 năm tù, bồi thường 140 tỉ

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam bị đề nghị mức án 18-20 năm tù

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam bị đề nghị mức án 18-20 năm tù

Vụ án gây thất thoát tại công ty tài chính Cao su Việt Nam: Đề nghị án tù giam với tất cả bị cáo

Vụ án gây thất thoát tại công ty tài chính Cao su Việt Nam: Đề nghị án tù giam với tất cả bị cáo

Làm thất thoát hơn 140 tỉ đồng, cựu sếp nói 'không nhớ'

Làm thất thoát hơn 140 tỉ đồng, cựu sếp nói 'không nhớ'

Nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Việt Nam lại hầu tòa

Nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Việt Nam lại hầu tòa

Tràn lan giống lúa siêu nguyên chủng giá rẻ: Cục Trồng trọt lên tiếng

Tràn lan giống lúa siêu nguyên chủng giá rẻ: Cục Trồng trọt lên tiếng