Hai loại nước rửa tay bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc

Hai loại nước rửa tay bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc

Thu hồi mỹ phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đảm bảo chất lượng

Thu hồi mỹ phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đảm bảo chất lượng

Thu hồi kem dưỡng trắng da không đạt chất lượng

Thu hồi kem dưỡng trắng da không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Kem trắng da Mủ trôm Tân Gia Khang bị thu hồi vì lý do gì?

Kem trắng da Mủ trôm Tân Gia Khang bị thu hồi vì lý do gì?

Đình chỉ lưu hành toàn quốc lô sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Đình chỉ lưu hành toàn quốc lô sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành và thu hồi Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Đình chỉ lưu hành và thu hồi Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Đình chỉ lưu hành và thu hồi Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Đình chỉ lưu hành và thu hồi Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng: Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng: Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Thu hồi sản phẩm Cream mủ trôm Tân Gia Khang do không đạt chất lượng

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chuẩn Cream mủ trôm Tân Gia Khang

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chuẩn Cream mủ trôm Tân Gia Khang