Sáp nhập sao cho hiệu quả?

Sáp nhập sao cho hiệu quả?

Các trường thuộc Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ,TB&XH đang đẩy mạnh việc sắp xếp, sáp nhập.
Làn sóng sáp nhập trường đại học, cao đẳng

Làn sóng sáp nhập trường đại học, cao đẳng

Thành lập phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP HCM tại Vĩnh Long

Thành lập phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP HCM tại Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế TPHCM có phân hiệu tại Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế TPHCM có phân hiệu tại Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thêm phân hiệu ở Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thêm phân hiệu ở Vĩnh Long

Sáp nhập trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long vào trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Sáp nhập trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long vào trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long sáp nhập Đại học Kinh tế TP.HCM

Sáp nhập Trường CĐ Kinh tế Tài chính Vĩnh Long thành phân hiệu Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Sáp nhập Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM

Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ