Diên Khánh: Tổ chức chốt chặn các khu vực bị ngập nặng

Diên Khánh: Tổ chức chốt chặn các khu vực bị ngập nặng

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Diên Khánh, sáng 30-12, do hồ Suối Dầu...