Muốn trở thành giáo sư, phó giáo sư phải có bài đăng trên tạp chí nào?

Muốn trở thành giáo sư, phó giáo sư phải có bài đăng trên tạp chí nào?

Khi xếp hạng các tạp chí người ta thường dựa vào các chỉ số đo chất lượng khoa học, như chỉ số IF (Impact...