Nước mắm An Lương

Nước mắm An Lương

Duy Hải là một xã ven biển nằm ở vùng Đông H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay xã có hơn 50% số hộ sống...