Bổ nhiệm lãnh đạo mới Yên Bái, Phú Yên, Quảng Nam

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Yên Bái, Phú Yên, Quảng Nam

Các tỉnh Yên Bái, Phú Yên, Quảng Nam vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều...
Ông Lữ Ngọc Lâm làm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên

Ông Lữ Ngọc Lâm làm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên

Tạo không gian thủy sản gắn với logistics và chế biến

Rừng Phú Yên liên tục 'chảy máu'

Rừng Phú Yên liên tục 'chảy máu'

Hỗ trợ cho nông dân có ruộng ngập úng, bỏ hoang

Hỗ trợ cho nông dân có ruộng ngập úng, bỏ hoang

Bão tan, miền Trung lo chạy lũ

Bão tan, miền Trung lo chạy lũ

Phú Yên: 32 tàu thuyền bị sóng đánh chìm khi bão đổ bộ

Phú Yên: 32 tàu thuyền bị sóng đánh chìm khi bão đổ bộ

Những kình ngư của biển: Asin của Đại Dương

Những kình ngư của biển: Asin của Đại Dương

Hàng trăm héc ta rừng phòng hộ chết khô

Hàng trăm héc ta rừng phòng hộ chết khô