CĐ Giáo dục Hòa Bình sơ kết phong trào 'Giỏi việc trường-Đảm việc nhà'

CĐ Giáo dục Hòa Bình sơ kết phong trào 'Giỏi việc trường-Đảm việc nhà'

Ông Bùi Trọng Đắc xin chịu trách nhiệm về các sai phạm trong Kỳ thi THPTQG 2018 tại Hòa Bình

Ông Bùi Trọng Đắc xin chịu trách nhiệm về các sai phạm trong Kỳ thi THPTQG 2018 tại Hòa Bình

Sửa điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT 'xin nhận trách nhiệm người đứng đầu'

Sửa điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT 'xin nhận trách nhiệm người đứng đầu'

Sửa điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT 'xin nhận trách nhiệm người đứng đầu'

Sửa điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT 'xin nhận trách nhiệm người đứng đầu'

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình: Tôi xin lỗi các em học sinh và phụ huynh

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình: Tôi xin lỗi các em học sinh và phụ huynh

Bộ GDĐT xác nhận có dấu hiệu can thiệp trong chấm thi ở Hòa Bình

Bộ GDĐT xác nhận có dấu hiệu can thiệp trong chấm thi ở Hòa Bình

Một số biên bản lập khi chấm thi THPT tại Hòa Bình rất sơ sài

Một số biên bản lập khi chấm thi THPT tại Hòa Bình rất sơ sài

Bộ GDĐT lập tổ công tác kiểm tra điểm thi bất thường tại Hòa Bình

Bộ GDĐT lập tổ công tác kiểm tra điểm thi bất thường tại Hòa Bình