Hát bội tìm cách chinh phục người trẻ

Hát bội tìm cách chinh phục người trẻ

Chưa lúc nào hát bội lại sôi nổi như hiện nay, với rất nhiều hoạt động nhằm thu hút người trẻ tìm hiểu,...