Hòa nhạc nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada và Việt Nam

Hòa nhạc nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada và Việt Nam

Những chú ong B's Bees mang nhạc jazz Canada tới Việt Nam

Những chú ong B's Bees mang nhạc jazz Canada tới Việt Nam

'Những chú ong' mang nhạc jazz Canada tới Việt Nam

'Những chú ong' mang nhạc jazz Canada tới Việt Nam

Trao giải cuộc thi ảnh 'Phụ nữ nông thôn và Phát triển bền vững'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Phụ nữ nông thôn và Phát triển bền vững'

Chiến hạm Ấn Độ, Canada, New Zealand thăm Việt Nam

Chiến hạm Ấn Độ, Canada, New Zealand thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada treo cờ rủ khi thăm TP.Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada treo cờ rủ khi thăm TP.Đà Nẵng

Đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Đội tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada sắp thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada sắp thăm Đà Nẵng

Hợp tác với Canada để giải quyết và quản lý các vấn đề rác thải nhựa trên biển

Hợp tác với Canada để giải quyết và quản lý các vấn đề rác thải nhựa trên biển