Tìm giải pháp khắc phục sạt lở tại rạch Cái Sắn

Hiện nay, tình hình thiên tai ở các địa phương trong tỉnh diễn biến rất phức tạp, ngày càng nghiêm trọng do...
An Giang: Đề nghị ban bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở rạch Cái Sắn đang phát sinh

An Giang: Đề nghị ban bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở rạch Cái Sắn đang phát sinh

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và đại sứ Australia làm việc tại An Giang

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và đại sứ Australia làm việc tại An Giang

Đại diện Ngân hàng Thế giới và đại sứ Australia khảo sát tại An Giang

Đại diện Ngân hàng Thế giới và đại sứ Australia khảo sát tại An Giang

Chủ động đối phó sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long

An Giang: Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

An Giang: Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn

Long Xuyên nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

Long Xuyên nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

Di dời 14 hộ dân sống gần bờ rạch Cái Sắn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Di dời 14 hộ dân sống gần bờ rạch Cái Sắn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

An Giang quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản người dân vùng sạt lở

An Giang quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản người dân vùng sạt lở

Đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở

Đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở

Sạt lở diễn biến phức tạp

Sạt lở diễn biến phức tạp

Nhiều địa phương công bố tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển

4 ngày, xảy ra 3 vụ sạt lở ở Cái Sắn và bờ sông Ông Chưởng

4 ngày, xảy ra 3 vụ sạt lở ở Cái Sắn và bờ sông Ông Chưởng

Bổ sung 2 tỷ đồng hỗ trợ TP. Long Xuyên xử lý sạt lở rạch Cái Sắn

Bổ sung 2 tỷ đồng hỗ trợ TP. Long Xuyên xử lý sạt lở rạch Cái Sắn

Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Long Xuyên đến năm 2035

Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Long Xuyên đến năm 2035

An Giang xây kè chống sạt lở sông Cái Sắn dài 2.000m

An Giang xây kè chống sạt lở sông Cái Sắn dài 2.000m

Chủ động ứng phó sạt lở

Chủ động ứng phó sạt lở

Liên tục xảy ra sạt lở đất bờ sông tại An Giang

Liên tục xảy ra sạt lở đất bờ sông tại An Giang

Ứng phó 'mùa sạt lở' đất bờ sông

Ứng phó 'mùa sạt lở' đất bờ sông

Sạt lở đang 'nuốt' dần ĐBSCL

Sạt lở đang 'nuốt' dần ĐBSCL

An Giang tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại TP.Long Xuyên

An Giang tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại TP.Long Xuyên

An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại rạch Cái Sắn

An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại rạch Cái Sắn

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn, thành phố Long Xuyên

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn, thành phố Long Xuyên